Aktywność dzieci

Od najmłodszych lat dziecko powinno uczestniczyć w rekreacji fizycznej. Jako że wiek przedszkolny to najlepszy czas w życiu dziecka, w którym kształtują się dobre nawyki zachowania oraz następuje najintensywniejszy rozwój, warto właśnie w tym okresie zainteresować je ruchem i aktywnością fizyczną. Proces ten jest zazwyczaj prosty do wdrożenia – często wystarczy pozwolić dziecku na samodzielne poruszanie się i zaspokajanie jego naturalnej potrzeby ruchu i aktywności. Zapiszmy dziecko na zajęcia ruchowe, które mogą go zainteresować czy to gry zespołowe, taniec a może nauka pływania. Podstawą jest bowiem nie nauczenie dziecka nowych umiejętności ruchowych, lecz jedynie wytworzenia u niego chęci wykonywania wysiłku fizycznego oraz czerpania z niego satysfakcji . Należy pamiętać, że wpływa to także na późniejsze zagospodarowanie czasu wolnego przez dziecko.

Aktywność fizyczna dzieci

Nauczyciele – instruktorzy

Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz rodzice, zadaniem których jest takie ułożenie planu zajęć dla dzieci, aby te mogły w pełni zaspokoić swoją potrzebę aktywności fizycznej poprzez gry, zabawy grupowe czy naukę pływania na basenie Nie bez znaczenia jest też danie dziecku swobody oraz samodzielne przetestowanie dostępnych aktywności.

Udział rodzica

Ze względu na to, że dziecko bardzo lubi naśladować swoich rodziców, kontakt z nimi w trakcie zabawy czy uprawiania sportu jest bardzo ważny. Z pewnością przełoży się on na naśladowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz pozytywnych nawyków także w życiu młodzieńczym oraz w dorosłości. Warto wziąć pod uwagę, że nadzór rodziców nie powinien powodować u dziecka dyskomfortu – wystarczy, że rodzic czy nauczyciel delikatnie pokieruje dzieckiem. Chodzi w tym przede wszystkim o umożliwienie dziecku rozwijania i samodzielnego doboru swoich zainteresowań. Ciekawym pomysłem są zajęcia w wodzie prowadzone przez instruktora pływania przy udziale rodzica. Dziecko poznaje nowe środowisko i oswaja się z wodą a rodzic zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Przy takiej aktywności wybierajmy zadbane baseny przystosowane dla małych dzieci. Polecany nowy obiekt na Sądecczyźnie – Aqua Centrum Chełmiec.

Brak aktywności u dzieci

Zaniechanie aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym grozi zwiększeniem ryzyka występowania chorób przewlekłych w życiu dorosłym oraz w okresie dojrzewania. Nie można nie wspomnieć o doniesieniach informujących o tym , że coraz więcej dzieci cierpi na otyłość.

Nauka pływania dla dzieci